index За Нас
Вега 03 ООД  ©  2016  Всички права запазени
              Фирма "Вега03"ООД е регистрирана на 19.06.2003г. фир.дело №479/03г. на Врачански Окръжен съд, с предмет на дейност: производство на резервни части и оборудване от черни и цветни метали и др.
              Седалището на фирмата и адреса на осъществяване на дейността е гр.Враца, Западна промишлена зона, ул."Берковско шосе".
              От 2010г. в дружеството като съдружник влиза италианската фирма "L.M.T." srl с 50% дялово участие.

           Дейността на фирмата включва:

  - отливки /центробежни и стационарни/ от мед и медни сплави. Единично тегло на отливките от 0.5кг до 700кг

  - производство на резервни части: плъзгащи лагери; зъбни венци; направляващи, втулки, планки и др;

  - Проектиране и изработване на модели.

  - Услуги с металообработваща техника.

           Цеха за механична обработка е оборудван с нови стругови и фрезови машини с ЦПУ.
           Разполагаме с химичен експрес-анализатор SPEKTRON, с който гарантираме химичния състав на изделията.

           От 27.06.2008г фирмата е сертифицирана в съответствие със стандарта за управление на качеството EN ISO 9001:2000.

           Производството на дружеството е експортно ориентирано. Над 60% от реализацията е за износ.

           По отношение на конкуренцията фирма "Вега03" ООД стои на пазара с по-ниски цени на произвежданата продукция, доставка на място и изпълнение на поръчките качествено и в срок, което гарантира запазване на старите клиенти и завоюване на нови.

Декларация на ръководството на „ВЕГА-03” ООД за  политиката по качеството
style="position:absolute;left:462px;top:934px;border-width:0;z-index:250">